Vanaf nu te zien in Muzee Scheveningen: Save Our Seas

Muzee is onlosmakelijk verbonden met het leven aan, op en in de zee. In de zomer van 2019 besteedt Muzee met haar tentoonstelling aandacht voor de verschillende uitdagingen waarmee de oceanen kampen. Denk hierbij aan: overbevissing, opwarming en verzuring van het zeewater, stijging van de zeespiegel en het alsmaar urgenter wordende probleem van de plastic soep.

Met de tentoonstelling wilt Muzee meer bewustzijn kweken voor de hierboven genoemde onderwerpen én mogelijke duurzame oplossingen belichten. De wetenschappelijke benadering op de tentoonstelling vanuit de zeebiologische expertise van Muzee maakt het des te interessanter.

Rondom de tentoonstelling is er een randprogrammering van lezingen en workshops ontwikkeld om het bewustzijn van het probleem onder het publiek te vergroten en met elkaar de dialoog aan te gaan. Zo komt Plastic Soep Surfer Merijn Tinga op 27 juni langs voor een lezing. Merijn onderneemt al jaren acties om het probleem van plastic vervuiling onder de aandacht te brengen.

Afgelopen vrijdag 7 juni is de tentoonstelling Save Our Seas geopend. Op deze feestelijke dag is ook het kunstwerk van JoJo de bultrug onthuld, bestaande uit zo'n 10.000 plastic flessen. De afgelopen maanden is milieu organisatie TrashUre Hunt bezig geweest met de inzameling van de plastic flessen, om het kunstwerk te kunnen maken. Vrijwilligers konden hun steentje bijdragen door achtergelaten plastic flessen uit de natuur te verwijderen en deze in te leveren bij verschillende scholen in de omgeving.

De tentoonstelling Save Our Seas is van 7 juni t/m 22 september te zien in Muzee Scheveningen. Het museum is van dinsdag t/m zondag geopend. 

Voor meer informatie over de tentoonstelling ga naar: 

 https://www.muzeescheveningen.nl/exposities-tentoonstelling/wissel-tentoonstelling/ 

 

Muzee